Bobot

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:742
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
oubobotcentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-4,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
370,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
210,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
282,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
116,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
58 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
104 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 956 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bobot

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
407 884 €
+Kapitálové príjmy
48 925 €
+Bežné výdavky
384 071 €
+Kapitálové výdavky
29 488 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 879 €
+Dlhodobé záväzky
456 755 €
+Krátkodobé záväzky
47 026 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
76 925 €
+Bankové úvery a výpomoci
76 925 €
+Úvery od ŠFRB
456 160 €
+Výdavky na splácanie istiny
19 950 €
+Úrokové splátky
5 950 €
+Finančné účty
98 810 €
+Neobežný majetok
1 430 333 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
742
+Výsledok hospodárenia
15 570 €