Laskár

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:135
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
31,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-23,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
55,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
322,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
635,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
642,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-76 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
49 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
935 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
77 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Laskár

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
43 026 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
29 320 €
+Kapitálové výdavky
23 968 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
133 €
+Dlhodobé záväzky
354 €
+Krátkodobé záväzky
1 980 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 656 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 656 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 307 €
+Úrokové splátky
196 €
+Finančné účty
12 585 €
+Neobežný majetok
120 625 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
135
+Výsledok hospodárenia
10 426 €