Lednica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:963
Okres:Púchov
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obec.lednicastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
108,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
130,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
169,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
827 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
0 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lednica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
802 903 €
+Kapitálové príjmy
102 463 €
+Bežné výdavky
795 470 €
+Kapitálové výdavky
89 572 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
31 188 €
+Dlhodobé záväzky
4 774 €
+Krátkodobé záväzky
79 485 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
69 €
+Bankové úvery a výpomoci
69 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 800 €
+Úrokové splátky
306 €
+Finančné účty
103 619 €
+Neobežný majetok
697 649 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
963
+Výsledok hospodárenia
309 €