Leľa

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
14,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,2 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
709,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
12,2 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
51,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
0 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 710 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
9 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
83 209 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
71 127 €
+Kapitálové výdavky
12 078 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
3 258 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 718 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 277 €
+Dlhodobé záväzky
662 €
+Krátkodobé záväzky
39 216 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
4 802 €
+Neobežný majetok
548 169 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
323
+Výsledok hospodárenia
2 766 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ocu.lelastonline.sk