Lemešany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 908
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
lemesanymail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
247,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
205,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
312,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
27 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
27 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 181 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lemešany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 699 076 €
+Kapitálové príjmy
308 856 €
+Bežné výdavky
1 499 897 €
+Kapitálové výdavky
456 296 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
129 917 €
+Dlhodobé záväzky
517 536 €
+Krátkodobé záväzky
120 372 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
51 998 €
+Bankové úvery a výpomoci
51 998 €
+Úvery od ŠFRB
488 733 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 309 €
+Úrokové splátky
8 131 €
+Finančné účty
246 744 €
+Neobežný majetok
3 995 335 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 908
+Výsledok hospodárenia
83 588 €