Leopoldov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 160
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský
E-mail:
mestoleopoldovmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
27,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
356,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
410,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
443,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
40,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 738 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
83 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Leopoldov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 446 403 €
+Kapitálové príjmy
77 559 €
+Bežné výdavky
2 499 899 €
+Kapitálové výdavky
976 737 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
164 905 €
+Dlhodobé záväzky
1 303 933 €
+Krátkodobé záväzky
490 346 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
132 580 €
+Bankové úvery a výpomoci
132 580 €
+Úvery od ŠFRB
1 286 561 €
+Výdavky na splácanie istiny
88 045 €
+Úrokové splátky
36 318 €
+Finančné účty
2 011 959 €
+Neobežný majetok
9 529 328 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 160
+Výsledok hospodárenia
345 682 €