Leopoldov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 143
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský
E-mail:
mestoleopoldovmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,3 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,2 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
24,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
17,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
368,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
968,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
978,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
46,1 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
52 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 605 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
120 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Leopoldov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
3 191 969 €
+Kapitálové príjmy
107 755 €
+Bežné výdavky
2 406 681 €
+Kapitálové výdavky
677 411 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 345 €
+Dlhodobé záväzky
1 363 094 €
+Krátkodobé záväzky
213 858 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
156 071 €
+Bankové úvery a výpomoci
156 071 €
+Úvery od ŠFRB
1 350 153 €
+Výdavky na splácanie istiny
86 249 €
+Úrokové splátky
38 162 €
+Finančné účty
2 071 633 €
+Neobežný majetok
8 888 160 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 143
+Výsledok hospodárenia
498 051 €