Lesné

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:444
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
lesnezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
28,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
306,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
9 654,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
9 699,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-47 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
14 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 203 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lesné

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
179 875 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
150 320 €
+Kapitálové výdavky
50 609 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
357 €
+Dlhodobé záväzky
626 €
+Krátkodobé záväzky
781 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 159 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 159 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 000 €
+Úrokové splátky
234 €
+Finančné účty
75 398 €
+Neobežný majetok
465 687 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
444
+Výsledok hospodárenia
21 441 €