Lesnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:498
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
infolesnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-0,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 351,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
189,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
194,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
187 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
7 180 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lesnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
259 210 €
+Kapitálové príjmy
1 400 €
+Bežné výdavky
260 209 €
+Kapitálové výdavky
5 072 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
630 €
+Dlhodobé záväzky
1 384 €
+Krátkodobé záväzky
13 951 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
93 283 €
+Bankové úvery a výpomoci
93 283 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
15 600 €
+Úrokové splátky
2 078 €
+Finančné účty
26 443 €
+Neobežný majetok
3 643 811 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
498
+Výsledok hospodárenia
24 114 €