Levice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:33 773
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
msulevice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
283,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
339,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
364,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
0 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
48 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 978 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Levice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
25 441 967 €
+Kapitálové príjmy
562 821 €
+Bežné výdavky
23 765 197 €
+Kapitálové výdavky
2 222 886 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
435 380 €
+Dlhodobé záväzky
2 916 793 €
+Krátkodobé záväzky
1 769 759 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 622 523 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 622 525 €
+Úvery od ŠFRB
2 964 873 €
+Výdavky na splácanie istiny
286 243 €
+Úrokové splátky
33 235 €
+Finančné účty
6 008 453 €
+Neobežný majetok
62 376 493 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
33 773
+Výsledok hospodárenia
749 763 €