Levoča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,5

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:14 811
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestolevoca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,1 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
363,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
205,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
241,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
54 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
181 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 763 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Levoča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
11 824 026 €
+Kapitálové príjmy
2 118 448 €
+Bežné výdavky
10 815 352 €
+Kapitálové výdavky
2 329 182 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
118 520 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
118 394 €
+Krátkodobé pohľadávky
451 525 €
+Dlhodobé záväzky
2 167 691 €
+Krátkodobé záväzky
1 269 677 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 683 795 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 731 757 €
+Úvery od ŠFRB
2 061 655 €
+Výdavky na splácanie istiny
822 567 €
+Úrokové splátky
62 531 €
+Finančné účty
2 607 972 €
+Neobežný majetok
41 102 142 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
14 811
+Výsledok hospodárenia
331 932 €