Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 434
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
starostaobeclieskovec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-25,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
44,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
139,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
346,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
431,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-175 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
235 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
942 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
83 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
977 888 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
793 436 €
+Kapitálové výdavky
434 768 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
61 760 €
+Dlhodobé záväzky
3 420 €
+Krátkodobé záväzky
72 662 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
337 496 €
+Bankové úvery a výpomoci
337 496 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 378 €
+Úrokové splátky
2 884 €
+Finančné účty
251 658 €
+Neobežný majetok
1 440 669 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 434
+Výsledok hospodárenia
118 379 €