Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:441
Okres:Humenné
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecliesstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
33,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
999,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
954,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 008,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
62 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 094 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
201 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
206 411 €
+Kapitálové príjmy
29 000 €
+Bežné výdavky
136 924 €
+Kapitálové výdavky
82 832 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 868 €
+Dlhodobé záväzky
1 080 €
+Krátkodobé záväzky
7 147 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
27 455 €
+Bankové úvery a výpomoci
27 455 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 312 €
+Úrokové splátky
690 €
+Finančné účty
68 203 €
+Neobežný majetok
1 765 638 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
441
+Výsledok hospodárenia
88 437 €