Liešno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,2

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:57
Okres:Turčianske Teplice
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecnygaya.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 190,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
486,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
490,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 605 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
50 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Liešno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
21 585 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
17 421 €
+Kapitálové výdavky
2 839 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
58 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
58 €
+Krátkodobé pohľadávky
40 €
+Dlhodobé záväzky
58 €
+Krátkodobé záväzky
949 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
4 615 €
+Neobežný majetok
257 948 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
57
+Výsledok hospodárenia
2 834 €