Lietavská Lúčka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 779
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec-lietavskaluckawebnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
386,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
138,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
162,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
102 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 848 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lietavská Lúčka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 945 324 €
+Kapitálové príjmy
225 634 €
+Bežné výdavky
1 803 059 €
+Kapitálové výdavky
437 593 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
29 699 €
+Dlhodobé záväzky
373 788 €
+Krátkodobé záväzky
124 329 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
181 806 €
+Bankové úvery a výpomoci
261 806 €
+Úvery od ŠFRB
375 144 €
+Výdavky na splácanie istiny
97 185 €
+Úrokové splátky
9 385 €
+Finančné účty
172 156 €
+Neobežný majetok
6 853 066 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 779
+Výsledok hospodárenia
85 265 €