Lipany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 413
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
prednostalipany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
380,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
125,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
153,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
33,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
36 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
67 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 152 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
52 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Lipany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 554 696 €
+Kapitálové príjmy
1 322 574 €
+Bežné výdavky
6 926 059 €
+Kapitálové výdavky
1 720 118 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
187 192 €
+Dlhodobé záväzky
2 532 467 €
+Krátkodobé záväzky
674 059 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
429 996 €
+Bankové úvery a výpomoci
429 997 €
+Úvery od ŠFRB
2 329 400 €
+Výdavky na splácanie istiny
656 540 €
+Úrokové splátky
45 432 €
+Finančné účty
844 500 €
+Neobežný majetok
26 415 933 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 413
+Výsledok hospodárenia
335 978 €