Lipová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 542
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecnyurad.lipovazoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-26,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
45,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
384,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
307,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
314,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
76,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-172 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
53 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 890 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lipová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
838 673 €
+Kapitálové príjmy
157 720 €
+Bežné výdavky
721 348 €
+Kapitálové výdavky
539 596 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 274 €
+Dlhodobé záväzky
577 031 €
+Krátkodobé záväzky
69 296 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
81 850 €
+Bankové úvery a výpomoci
81 850 €
+Úvery od ŠFRB
577 710 €
+Výdavky na splácanie istiny
27 022 €
+Úrokové splátky
4 624 €
+Finančné účty
212 737 €
+Neobežný majetok
2 782 888 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 542
+Výsledok hospodárenia
9 608 €