Bodíky

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
13,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
3,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
483,0 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
98,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
590,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
144 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 417 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-84 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
147 533 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
137 392 €
+Kapitálové výdavky
5 760 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
30 389 €
+Dlhodobé záväzky
464 €
+Krátkodobé záväzky
6 184 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 531 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 531 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 290 €
+Úrokové splátky
1 858 €
+Finančné účty
6 106 €
+Neobežný majetok
680 619 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
268
+Výsledok hospodárenia
-22 588 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:268
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecbodikystonline.sk