Bodíky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
3,6
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:271
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecbodikystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
18,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-18,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
470,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
361,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
631,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
143 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
93 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 562 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-35 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bodíky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
152 091 €
+Kapitálové príjmy
60 558 €
+Bežné výdavky
140 686 €
+Kapitálové výdavky
33 197 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
23 790 €
+Dlhodobé záväzky
658 €
+Krátkodobé záväzky
8 814 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
25 241 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 241 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 290 €
+Úrokové splátky
1 666 €
+Finančné účty
31 833 €
+Neobežný majetok
688 369 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
271
+Výsledok hospodárenia
-9 366 €