Bodíky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:268
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecbodikystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
13,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
3,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
483,0 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
98,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
590,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
144 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 417 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-84 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bodíky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
147 533 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
137 392 €
+Kapitálové výdavky
5 760 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
30 389 €
+Dlhodobé záväzky
464 €
+Krátkodobé záväzky
6 184 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 531 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 531 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 290 €
+Úrokové splátky
1 858 €
+Finančné účty
6 106 €
+Neobežný majetok
680 619 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
268
+Výsledok hospodárenia
-22 588 €