Lipovník

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
26,8 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
22,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
3,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
491,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
4 578,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
4 582,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
66 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 301 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
56 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
89 630 €
+Kapitálové príjmy
5 000 €
+Bežné výdavky
65 587 €
+Kapitálové výdavky
7 667 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
137 €
+Dlhodobé záväzky
1 004 €
+Krátkodobé záväzky
3 510 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
160 712 €
+Neobežný majetok
261 842 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
324
+Výsledok hospodárenia
18 071 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:324
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obeclipovnikwircom.sk

Hospodárenie podobne veľkých obcí

1Belince
2Čelovce
3Kučín
4Janov
5Kotmanová
6Ladmovce
7Leľa
8Miklušovce
9Píla
10Rakytník