Liptovská Porúbka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 149
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecny.uradliponet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,6 %
21,6 %
+Dlhová služba
19,9 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
29,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
445,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
723,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
757,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
138,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
138 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
121 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 271 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Liptovská Porúbka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
689 987 €
+Kapitálové príjmy
115 360 €
+Bežné výdavky
488 696 €
+Kapitálové výdavky
157 594 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 374 €
+Dlhodobé záväzky
895 697 €
+Krátkodobé záväzky
41 982 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
138 510 €
+Bankové úvery a výpomoci
138 510 €
+Úvery od ŠFRB
808 367 €
+Výdavky na splácanie istiny
99 229 €
+Úrokové splátky
17 210 €
+Finančné účty
303 758 €
+Neobežný majetok
2 531 433 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 149
+Výsledok hospodárenia
-28 663 €