Liptovské Matiašovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:308
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
lmatiasovcecitycom.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
129,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
674,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
368,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
377,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
57,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
54 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
11 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 899 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Liptovské Matiašovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
95 056 €
+Kapitálové príjmy
114 075 €
+Bežné výdavky
76 067 €
+Kapitálové výdavky
116 548 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
890 €
+Dlhodobé záväzky
47 676 €
+Krátkodobé záväzky
9 802 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 539 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
50 266 €
+Výdavky na splácanie istiny
104 867 €
+Úrokové splátky
2 550 €
+Finančné účty
36 084 €
+Neobežný majetok
546 292 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
308
+Výsledok hospodárenia
13 408 €