Liptovský Hrádok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 606
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
sekrelhr.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
474,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
452,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
486,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
101,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
81 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 438 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
83 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Liptovský Hrádok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 472 053 €
+Kapitálové príjmy
155 202 €
+Bežné výdavky
6 409 382 €
+Kapitálové výdavky
1 487 317 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
179 245 €
+Dlhodobé záväzky
7 442 702 €
+Krátkodobé záväzky
526 421 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
613 485 €
+Bankové úvery a výpomoci
613 485 €
+Úvery od ŠFRB
7 183 888 €
+Výdavky na splácanie istiny
302 868 €
+Úrokové splátky
76 688 €
+Finančné účty
2 382 159 €
+Neobežný majetok
32 249 155 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 606
+Výsledok hospodárenia
629 773 €