Liptovský Mikuláš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:31 534
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
mikulasmikulas.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
293,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
112,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
135,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
26,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
73 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
212 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 251 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
115 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Liptovský Mikuláš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
25 736 853 €
+Kapitálové príjmy
5 057 141 €
+Bežné výdavky
23 717 589 €
+Kapitálové výdavky
4 763 368 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
991 093 €
+Dlhodobé záväzky
6 239 648 €
+Krátkodobé záväzky
4 239 725 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 672 089 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 672 089 €
+Úvery od ŠFRB
6 287 332 €
+Výdavky na splácanie istiny
987 252 €
+Úrokové splátky
133 294 €
+Finančné účty
4 752 268 €
+Neobežný majetok
72 847 603 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
31 534
+Výsledok hospodárenia
3 637 598 €