Lodno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:997
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeclodnostonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
14,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
446,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
75,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
106,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
94,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
164 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 390 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lodno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
564 594 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
501 907 €
+Kapitálové výdavky
69 721 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
23 449 €
+Dlhodobé záväzky
520 277 €
+Krátkodobé záväzky
74 272 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
163 327 €
+Bankové úvery a výpomoci
163 327 €
+Úvery od ŠFRB
503 141 €
+Výdavky na splácanie istiny
44 075 €
+Úrokové splátky
9 138 €
+Finančné účty
55 854 €
+Neobežný majetok
2 507 012 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
997
+Výsledok hospodárenia
38 012 €