Lomná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:897
Okres:Námestovo
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeclomnaorava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-27,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
35,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
341,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
62,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
69,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-183 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
221 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 086 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lomná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
584 902 €
+Kapitálové príjmy
3 797 €
+Bežné výdavky
543 157 €
+Kapitálové výdavky
209 478 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 113 €
+Dlhodobé záväzky
656 €
+Krátkodobé záväzky
125 515 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
198 552 €
+Bankové úvery a výpomoci
198 552 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 042 €
+Úrokové splátky
1 781 €
+Finančné účty
78 011 €
+Neobežný majetok
1 992 003 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
897
+Výsledok hospodárenia
7 386 €