Lopušné Pažite

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:473
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeclopusnepazitemail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-68,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
205,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
365,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
555,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
564,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-529 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
36 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
926 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lopušné Pažite

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
129 989 €
+Kapitálové príjmy
233 882 €
+Bežné výdavky
112 766 €
+Kapitálové výdavky
501 407 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
837 €
+Dlhodobé záväzky
160 €
+Krátkodobé záväzky
9 763 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 132 €
+Bankové úvery a výpomoci
17 132 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 785 €
+Úrokové splátky
1 690 €
+Finančné účty
54 269 €
+Neobežný majetok
401 076 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
473
+Výsledok hospodárenia
-9 322 €