Bodza

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
2,7
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:371
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
bodzareal-net.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
20,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-9,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
672,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
276,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
312,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
291,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
110 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
179 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 699 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bodza

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
200 686 €
+Kapitálové príjmy
60 052 €
+Bežné výdavky
179 176 €
+Kapitálové výdavky
40 749 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 157 €
+Dlhodobé záväzky
608 488 €
+Krátkodobé záväzky
11 491 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
66 452 €
+Bankové úvery a výpomoci
66 452 €
+Úvery od ŠFRB
595 690 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 998 €
+Úrokové splátky
7 762 €
+Finančné účty
31 735 €
+Neobežný majetok
1 419 989 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
371
+Výsledok hospodárenia
2 759 €