Lovča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
1,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:695
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
lovcalovca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
0,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
-7,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,3 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-9,5 %
4,1 %
+Čistý majetok
230,6 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
167,6 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
176,0 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
9 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 080 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lovča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
400 434 €
+Kapitálové príjmy
88 661 €
+Bežné výdavky
432 103 €
+Kapitálové výdavky
50 540 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 481 €
+Dlhodobé záväzky
1 750 €
+Krátkodobé záväzky
17 740 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 259 €
+Bankové úvery a výpomoci
50 259 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 219 €
+Úrokové splátky
89 €
+Finančné účty
29 734 €
+Neobežný majetok
776 912 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
699
+Výsledok hospodárenia
7 100 €