Lovča

Hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
1,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
0,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
-7,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,3 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-9,5 %
4,1 %
+Čistý majetok
230,6 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
167,6 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
176,0 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
9 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 080 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
36 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
400 434 €
+Kapitálové príjmy
88 661 €
+Bežné výdavky
432 103 €
+Kapitálové výdavky
50 540 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 481 €
+Dlhodobé záväzky
1 750 €
+Krátkodobé záväzky
17 740 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 259 €
+Bankové úvery a výpomoci
50 259 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 219 €
+Úrokové splátky
89 €
+Finančné účty
29 734 €
+Neobežný majetok
776 912 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
699
+Výsledok hospodárenia
7 100 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:695
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
lovcalovca.sk