Ľubotice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:3 240
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
uradobeclubotice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
227,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
239,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
247,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
57 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 228 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
84 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ľubotice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 299 544 €
+Kapitálové príjmy
20 294 €
+Bežné výdavky
2 842 006 €
+Kapitálové výdavky
513 406 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
25 386 €
+Dlhodobé záväzky
5 788 €
+Krátkodobé záväzky
294 047 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
183 642 €
+Bankové úvery a výpomoci
183 642 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
57 528 €
+Úrokové splátky
5 951 €
+Finančné účty
703 473 €
+Neobežný majetok
6 704 467 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 240
+Výsledok hospodárenia
270 794 €