Lúč na Ostrove

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
1,3
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:719
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
lucsreal-net.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-8,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
448,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
89,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
123,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
96,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
76 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
76 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 798 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
118 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lúč na Ostrove

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
393 419 €
+Kapitálové príjmy
121 622 €
+Bežné výdavky
373 833 €
+Kapitálové výdavky
86 607 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
18 646 €
+Dlhodobé záväzky
431 764 €
+Krátkodobé záväzky
55 807 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
54 316 €
+Bankové úvery a výpomoci
54 316 €
+Úvery od ŠFRB
431 273 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 843 €
+Úrokové splátky
8 986 €
+Finančné účty
50 147 €
+Neobežný majetok
2 016 346 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
719
+Výsledok hospodárenia
84 733 €