Lučenec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:28 099
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestolucenec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
21,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
373,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
114,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
143,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
19,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-82 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
136 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 558 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Lučenec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
20 371 883 €
+Kapitálové príjmy
1 466 389 €
+Bežné výdavky
18 359 446 €
+Kapitálové výdavky
5 781 071 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
220 469 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
503 584 €
+Dlhodobé záväzky
3 668 691 €
+Krátkodobé záväzky
1 727 168 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 826 754 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 828 320 €
+Úvery od ŠFRB
3 750 054 €
+Výdavky na splácanie istiny
605 519 €
+Úrokové splátky
75 765 €
+Finančné účty
1 971 190 €
+Neobežný majetok
73 663 202 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
28 099
+Výsledok hospodárenia
1 144 742 €