Lúčky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,5

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 807
Okres:Ružomberok
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecluckystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
150,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
224,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
247,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 129 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lúčky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 383 154 €
+Kapitálové príjmy
5 215 €
+Bežné výdavky
1 251 163 €
+Kapitálové výdavky
115 916 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
18 182 €
+Dlhodobé záväzky
4 454 €
+Krátkodobé záväzky
78 753 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
67 853 €
+Bankové úvery a výpomoci
67 853 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
29 809 €
+Úrokové splátky
917 €
+Finančné účty
176 787 €
+Neobežný majetok
1 934 935 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 807
+Výsledok hospodárenia
49 848 €