Luhyňa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
1,6 / 6
Zlé
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
0,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:320
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecluhynaorangemail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
136,7 %
21,6 %
+Dlhová služba
13,4 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
11,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
42,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
42,1 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
32,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
7,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
12,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
351 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
83 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
89 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Luhyňa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
87 831 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
77 934 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
34 536 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
34 536 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 439 €
+Dlhodobé záväzky
14 €
+Krátkodobé záväzky
72 444 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
112 207 €
+Bankové úvery a výpomoci
112 207 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
9 600 €
+Úrokové splátky
1 368 €
+Finančné účty
5 572 €
+Neobežný majetok
133 284 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
320
+Výsledok hospodárenia
28 396 €