Bohdanovce nad Trnavou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 330
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocubohdastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
23,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
21,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
354,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
166,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
225,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
42,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
18 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
116 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 431 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
124 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bohdanovce nad Trnavou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 014 533 €
+Kapitálové príjmy
246 258 €
+Bežné výdavky
777 437 €
+Kapitálové výdavky
459 784 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
73 857 €
+Dlhodobé záväzky
391 664 €
+Krátkodobé záväzky
126 356 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
154 500 €
+Bankové úvery a výpomoci
154 500 €
+Úvery od ŠFRB
389 048 €
+Výdavky na splácanie istiny
62 667 €
+Úrokové splátky
6 781 €
+Finančné účty
210 708 €
+Neobežný majetok
3 179 664 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 330
+Výsledok hospodárenia
165 539 €