Lutila

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 303
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
oculutilastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-2,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
592,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
19,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
23,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
59 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
54 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 275 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Lutila

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
532 436 €
+Kapitálové príjmy
42 322 €
+Bežné výdavky
468 871 €
+Kapitálové výdavky
29 400 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 788 €
+Dlhodobé záväzky
2 005 €
+Krátkodobé záväzky
140 563 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
70 014 €
+Bankové úvery a výpomoci
70 014 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
50 566 €
+Úrokové splátky
1 090 €
+Finančné účty
26 882 €
+Neobežný majetok
3 009 926 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 303
+Výsledok hospodárenia
25 421 €