Macov

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
0,9
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
22,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
33,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
393,0 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
924,2 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
1 038,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-39 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 111 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
71 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
105 729 €
+Kapitálové príjmy
366 €
+Bežné výdavky
81 527 €
+Kapitálové výdavky
35 887 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 032 €
+Dlhodobé záväzky
116 €
+Krátkodobé záväzky
3 537 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
32 688 €
+Neobežný majetok
286 409 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
287
+Výsledok hospodárenia
20 320 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:287
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocumacovmail.t-com.sk