Mad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
3,7
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:569
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecnyuradmadmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
20,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-9,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
902,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
175,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
236,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
213,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
173 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
186 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
7 393 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
428 228 €
+Kapitálové príjmy
45 536 €
+Bežné výdavky
369 427 €
+Kapitálové výdavky
6 020 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
35 821 €
+Dlhodobé záväzky
1 036 956 €
+Krátkodobé záväzky
58 729 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
105 856 €
+Bankové úvery a výpomoci
105 856 €
+Úvery od ŠFRB
995 285 €
+Výdavky na splácanie istiny
44 904 €
+Úrokové splátky
12 660 €
+Finančné účty
102 807 €
+Neobežný majetok
4 251 232 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
569
+Výsledok hospodárenia
4 635 €