Bohunice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:765
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecnyuradbohunicestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-24,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
44,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 754,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 629,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
2 085,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-87 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
97 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 841 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bohunice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
225 461 €
+Kapitálové príjmy
42 260 €
+Bežné výdavky
190 990 €
+Kapitálové výdavky
143 447 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 303 €
+Dlhodobé záväzky
1 078 €
+Krátkodobé záväzky
1 603 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
74 372 €
+Bankové úvery a výpomoci
74 372 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
15 628 €
+Úrokové splátky
1 531 €
+Finančné účty
26 126 €
+Neobežný majetok
3 752 346 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
765
+Výsledok hospodárenia
10 470 €