Malacky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:17 253
Okres:Malacky
Kraj:Bratislavský
E-mail:
msumalacky.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,03 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,03 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
25,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
495,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
103,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
138,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
17,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-53 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 132 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
122 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Malacky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
15 850 820 €
+Kapitálové príjmy
501 368 €
+Bežné výdavky
12 775 542 €
+Kapitálové výdavky
4 486 651 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
4 540 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4 540 €
+Krátkodobé pohľadávky
474 331 €
+Dlhodobé záväzky
2 561 729 €
+Krátkodobé záväzky
1 379 132 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 164 795 €
+Úvery od ŠFRB
2 555 125 €
+Výdavky na splácanie istiny
472 191 €
+Úrokové splátky
62 451 €
+Finančné účty
1 429 103 €
+Neobežný majetok
69 868 436 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
17 253
+Výsledok hospodárenia
2 100 486 €