Malatíny

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
1,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:213
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.malatinystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
30,1 %
+Dlhová služba
37,1 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
34,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-74,9 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
109,7 %
16,2 %
+Čistý majetok
1 783,0 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
16,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
227,8 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
823,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-295 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 981 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malatíny

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
72 467 €
+Kapitálové príjmy
402 €
+Bežné výdavky
47 544 €
+Kapitálové výdavky
79 885 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
8 244 €
+Dlhodobé záväzky
596 110 €
+Krátkodobé záväzky
3 908 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
596 108 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 159 €
+Úrokové splátky
8 713 €
+Finančné účty
658 €
+Neobežný majetok
1 290 768 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
185
+Výsledok hospodárenia
5 501 €