Malatíny

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,7
Dlhová služba i
1,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:213
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.malatinystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
66,8 %
35,1 %
+Dlhová služba
36,7 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
55,6 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-44,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
102,1 %
14,4 %
+Čistý majetok
1 881,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
19,8 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
29,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
847,2 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-312 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
247 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 957 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malatíny

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
131 634 €
+Kapitálové príjmy
7 200 €
+Bežné výdavky
58 392 €
+Kapitálové výdavky
141 568 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 350 €
+Dlhodobé záväzky
613 907 €
+Krátkodobé záväzky
13 540 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
48 436 €
+Úvery od ŠFRB
613 905 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 498 €
+Úrokové splátky
10 119 €
+Finančné účty
2 686 €
+Neobežný majetok
1 409 407 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
196
+Výsledok hospodárenia
6 763 €