Malatíny

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
0,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:213
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.malatinystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,1 %
34,9 %
+Dlhová služba
53,1 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
32,8 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
38,6 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-24,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
898,7 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
3,5 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
45,7 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
447,8 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
249 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
51 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 660 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
76 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malatíny

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
90 653 €
+Kapitálové príjmy
44 053 €
+Bežné výdavky
60 922 €
+Kapitálové výdavky
21 843 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 108 €
+Dlhodobé záväzky
589 476 €
+Krátkodobé záväzky
7 358 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
10 723 €
+Úvery od ŠFRB
589 474 €
+Výdavky na splácanie istiny
57 134 €
+Úrokové splátky
12 728 €
+Finančné účty
257 €
+Neobežný majetok
1 193 431 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
209
+Výsledok hospodárenia
15 894 €