Malatíny

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
0,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:213
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.malatinystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,0 %
25,0 %
+Dlhová služba
44,8 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
33,2 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
30,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-0,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
1 285,3 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
7,8 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
206,2 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
628,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
162 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 711 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
50 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malatíny

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
99 489 €
+Kapitálové príjmy
10 377 €
+Bežné výdavky
66 465 €
+Kapitálové výdavky
10 359 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 691 €
+Dlhodobé záväzky
569 293 €
+Krátkodobé záväzky
5 892 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
897 €
+Bankové úvery a výpomoci
897 €
+Úvery od ŠFRB
569 293 €
+Výdavky na splácanie istiny
30 442 €
+Úrokové splátky
10 127 €
+Finančné účty
459 €
+Neobežný majetok
1 165 553 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
204
+Výsledok hospodárenia
10 294 €