Malatíny

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
2,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:213
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.malatinystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
26,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
27,5 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
18,9 %
7,3 %
+Intenzita investovania
8,6 %
4,1 %
+Čistý majetok
921,8 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
157,4 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
167,9 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
414,8 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
101 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 521 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malatíny

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
103 953 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
75 380 €
+Kapitálové výdavky
8 935 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
619 €
+Dlhodobé záväzky
502 383 €
+Krátkodobé záväzky
5 922 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
481 947 €
+Výdavky na splácanie istiny
21 980 €
+Úrokové splátky
8 346 €
+Finančné účty
9 323 €
+Neobežný majetok
1 082 100 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
194
+Výsledok hospodárenia
6 592 €