Malatíny

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
2,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:213
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.malatinystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
28,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 030,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
41,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
58,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
397,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 313 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malatíny

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
126 743 €
+Kapitálové príjmy
44 178 €
+Bežné výdavky
104 060 €
+Kapitálové výdavky
66 927 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 976 €
+Dlhodobé záväzky
413 963 €
+Krátkodobé záväzky
64 892 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
30 743 €
+Úvery od ŠFRB
436 905 €
+Výdavky na splácanie istiny
22 684 €
+Úrokové splátky
7 530 €
+Finančné účty
26 869 €
+Neobežný majetok
1 081 900 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
213
+Výsledok hospodárenia
7 190 €