Malé Dvorníky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
2,6
Bilancia bežného účtu i
0,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,4

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 114
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecmaledvornikypost.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-13,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-23,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
836,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
94,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
146,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
127,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
71 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
5 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 122 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
170 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malé Dvorníky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
774 128 €
+Kapitálové príjmy
369 050 €
+Bežné výdavky
875 092 €
+Kapitálové výdavky
189 176 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
49 036 €
+Dlhodobé záväzky
889 987 €
+Krátkodobé záväzky
94 636 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 536 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
866 769 €
+Výdavky na splácanie istiny
43 792 €
+Úrokové splátky
19 232 €
+Finančné účty
89 583 €
+Neobežný majetok
5 639 070 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 114
+Výsledok hospodárenia
189 339 €