Malé Lednice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:512
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
male.lednicemail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
22,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-28,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
71,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
517,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
881,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
881,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-146 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
120 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 427 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malé Lednice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
152 576 €
+Kapitálové príjmy
111 620 €
+Bežné výdavky
118 723 €
+Kapitálové výdavky
220 439 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
94 €
+Krátkodobé záväzky
8 633 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
61 503 €
+Bankové úvery a výpomoci
61 503 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
112 €
+Finančné účty
76 113 €
+Neobežný majetok
716 145 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
512
+Výsledok hospodárenia
17 739 €