Bojnice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 941
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
uradbojnice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
248,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
278,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
305,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
15,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
92 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
23 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 364 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
89 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Bojnice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 076 952 €
+Kapitálové príjmy
86 008 €
+Bežné výdavky
4 408 423 €
+Kapitálové výdavky
299 137 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
9 128 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
9 008 €
+Krátkodobé pohľadávky
95 366 €
+Dlhodobé záväzky
747 731 €
+Krátkodobé záväzky
356 666 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
113 382 €
+Bankové úvery a výpomoci
113 382 €
+Úvery od ŠFRB
730 431 €
+Výdavky na splácanie istiny
98 687 €
+Úrokové splátky
11 375 €
+Finančné účty
993 821 €
+Neobežný majetok
10 818 656 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 941
+Výsledok hospodárenia
441 257 €