Malý Cetín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
3,2
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:398
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
charizolwmx.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
53,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
780,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 016,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 160,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
46 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 771 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malý Cetín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
213 309 €
+Kapitálové príjmy
153 942 €
+Bežné výdavky
195 785 €
+Kapitálové výdavky
153 131 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 329 €
+Dlhodobé záväzky
2 767 €
+Krátkodobé záväzky
7 154 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
23 581 €
+Bankové úvery a výpomoci
23 581 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
96 345 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
72 701 €
+Neobežný majetok
1 454 422 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
398
+Výsledok hospodárenia
1 223 €