Malý Kamenec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:441
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obec.m.kamenecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
1,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-12,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
248,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
77,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
96,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
62 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
140 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 026 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
12 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Malý Kamenec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
191 639 €
+Kapitálové príjmy
61 845 €
+Bežné výdavky
188 180 €
+Kapitálové výdavky
38 112 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 773 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
37 062 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
61 951 €
+Bankové úvery a výpomoci
61 951 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 211 €
+Úrokové splátky
1 662 €
+Finančné účty
28 878 €
+Neobežný majetok
485 553 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
441
+Výsledok hospodárenia
5 415 €