Marhaň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:963
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecmarhanazet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
232,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
53,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-107,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
330,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
194,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
200,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 263 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 385 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-64 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Marhaň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 076 490 €
+Kapitálové príjmy
1 183 018 €
+Bežné výdavky
1 011 856 €
+Kapitálové výdavky
31 387 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 755 €
+Dlhodobé záväzky
29 883 €
+Krátkodobé záväzky
188 081 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
9 849 €
+Bankové úvery a výpomoci
220 083 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
985 888 €
+Úrokové splátky
7 265 €
+Finančné účty
366 124 €
+Neobežný majetok
2 933 189 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
963
+Výsledok hospodárenia
-61 481 €